Đây là chương trình thiết thực, diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng được Học viện ANND triển khai nhanh chóng với nhiều biện pháp mạnh mẽ. Trong đó, việc bảo đảm đầy đủ vật tư y tế sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu.

Công ty MC Pharma tặng vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19.

Đại diện đơn vị hỗ trợ vật tư y tế phát biểu.

Trong chương trình, đại diện Công ty cổ phần dược phẩm MC Pharma đã kịp thời hỗ trợ gần 800 chai dung dịch sát khuẩn, trị giá hơn 50 triệu đồng cho Học viện ANND để cùng chung tay thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

PV