Với trách nhiệm của mình, đồng chí Thủy đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời cùng tiến hành kiểm tra chiếc ví, bên trong có 4,7 triệu đồng và 100USD cùng một số giấy tờ khác. 
Ông Phạm Ngọc Quân vui mừng nhận lại tài sản từ tay Thượng úy Nguyễn Thị Hồng Thủy.

Qua rà soát, xác định người để quên chiếc ví là ông Phạm Ngọc Quân, trú tại Tổ 5, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang. Đơn vị đã chủ động tìm cách liên lạc với ông Quân đến nhận lại tài sản của mình… 

Sau khi kiểm đếm lại, ông Phạm Ngọc Quân đã vô cùng cảm kích trước tấm lòng trung thực, hết lòng vì nhân dân phục vụ trước những việc làm của đồng chí Thủy và cán bộ của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh. 

Nguyễn Lân - Lương Nguyễn