Trên công trường thi công tiếp tục để xảy ra nguy cơ gây mất an toàn do công tác kiểm tra, kiểm soát của Tổng thầu còn lơ là, thiếu trách nhiệm, lực lượng kiểm soát thi công mỏng, năng lực yếu kém, phó mặc cho các đơn vị thầu phụ tự thực hiện.

“Công tác hoàn thiện thiết kế, dự toán của dự án rất chậm trễ, do công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ của Tổng thầu rất kém, năng lực nhân sự phụ trách vấn đề này mỏng, yếu kém, dẫn đến các hồ sơ còn nhiều sai sót, không đồng bộ. Đội ngũ tư vấn thiết kế của Tổng thầu không thường xuyên có mặt tại Việt Nam, không có đầu mối để trao đổi, thống nhất với các bên có liên quan dẫn đến thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ kéo dài, làm tiến độ thi công của dự án bị chậm”, ông Lê Kim Thành đánh giá.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến sẽ  hoàn thiện vào cuối năm 2015.

Theo ông Thành, đến nay, tiến độ dự án tiếp tục chậm trễ và các cam kết đều không thực hiện xong, đặc biệt là một số hạng mục thuộc đường găng tiến độ của dự án như hạng mục 7 nhà ga đang thi công kết cấu phần trên, do chậm trễ trong việc lập phương án chỉnh sửa hệ đà giáo thi công sau khi xảy ra sự cố; công tác đúc và lao lắp dầm chậm trễ trong công tác lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà thầy phụ; xử lý nền đất yếu khi Depot chậm, vướng mắc với thầu phụ...

Mặc dù Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án đường sắt đã làm việc nhiều lần với lãnh đạo Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc và đều cam kết đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên, đến nay, hầu hết các cam kết này đều không thực hiện xong. Tổng thầu vẫn chưa quyết liệt trong xử lý các tồn tại, vướng mắc, tiến độ dự án tiếp tục chậm trễ.

Trong văn bản mới đây gửi ông Thư Sướng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, ông Lê Kim Thành đã phải nhấn mạnh: "Tất cả các vấn đề nêu trên đã thể hiện năng lực, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của Tổng thầu EPC không cao, thiếu tinh thần trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và gây tâm lý lo sợ, bất an cho người dân mỗi khi lưu thông gần khu vực công trình”.

Để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, Tổng thầu đã cam kết với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đường sắt yêu cầu lãnh đạo Tổng thầu thực hiện theo đúng các nội dung chậm nhất cuối tháng 3-2015 phải gia tăng số lượng nhân viên có năng lực, kinh nghiệm để quản lý kỹ thuật dự án và các chuyên gia phụ trách, thiết kế, dự toán. Ban Quản lý dự án đường sắt, cũng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc quan tâm chỉ đạo Tổng thầu EPC nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, tính chuyên nghiệp quốc tế của nhà thầu; bổ sung vốn lưu động thanh toán nợ và đáp ứng tiến độ thi công, bổ sung nhân sự có năng lực, kinh nghiệm và nghĩa vụ tại dự án này.

Đặng Nhật