Theo đó, kể từ 0h ngày 6/9 đến hết ngày 31/12, công ty áp dụng giá vé điều chỉnh tùy theo mác tàu, thời điểm chạy tàu trong tuần đối với các tàu Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại: SE1/2, SE5/6, tàu Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại: SE19/20, tàu Hà Nội - Vinh và ngược lại: NA1/2. Nếu hành khách đi tàu SE1/2, SE5/6 trong thời gian trên, nhưng mua vé trước ngày đi tàu từ 60 ngày trở lên, sẽ được giảm 50% giá vé; Nếu mua trước ngày đi tàu từ 30-59 ngày được giảm 30% giá vé. Tuy nhiên, chỉ áp dụng quy định giảm giá trên đối với hành khách mua vé cá nhân và có cự ly vận chuyển từ 1.300km trở lên. 

Đối với hành khách đã mua vé trước ngày đi tàu từ 60 ngày trở lên không được trả vé, đổi vé. Hành khách mua trước ngày đi tàu từ 30 ngày đến 59 ngày sẽ bị khấu trừ 50% giá vé khi trả vé, đổi vé. Nếu hành khách đi tàu SE19/20 và NA1/2 trong khoảng thời gian từ 0h ngày 6/9 đến hết ngày 31/12, có thể mua vé giảm giá theo toa.

Trên tàu SE19/20, NA1/2 dành riêng một toa xe ngồi cứng không điều hòa để bán vé khuyến mại giảm 30%. Riêng với toa xe ngồi cứng không điều hòa tàu SE19/20, ưu tiên hành khách mua vé có cự ly vận chuyển từ 200km trở lên.

Phạm Huyền