Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt đô thị Hà Nội và đơn vị Tư vấn Systra tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà thầu Daelim (thi công gói CP1) và Posco E&C (thi công gói CP2) thực hiện việc đảm bảo an toàn thi công, an toàn công trình.

N.Y.