Một  trong những nội dung đáng chú ý là quy định tạm dừng khai thác đường cao tốc trong những trường hợp đặc biệt. Đó là trường hợp xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, hoặc sự cố công trình làm đường cao tốc không thể sử dụng một chiều hoặc cả hai chiều của tuyến đường, hoặc không thể thực hiện phương án tổ chức giao thông bình thường, ảnh hưởng đến ATGT.

Trong trường hợp này, đơn vị khai thác, bảo trì, nhà đầu tư phải thực hiện ngay phương án tổ chức giao thông đặc biệt, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý đường cao tốc.

Trường hợp tạm dừng khai thác đường cao tốc trên 24 giờ, phải báo cáo với Bộ GTVT, UBND tỉnh, thành phố. Việc tạm đóng đường cũng được thực hiện khi có yêu cầu để phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh.

T. Huyền