Cụ thể, mức phí sẽ được điều chỉnh lên mức cao nhất là 200.000 đồng/xe. Ngày 25-12-2015, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (đã có lộ trình tăng phí từ ngày 1-1-2016) tạm thời lùi thời hạn tăng phí để thu phí sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án BOT đến ngày 1-6-2016. 

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long được triển khai xây dựng theo hình thức BOT có chiều dài hơn 30km, với quy mô 4 làn xe, với tổng đầu tư trên 2.800 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ  tháng 10-2011. Ngày 18-5-2014, tuyến đường đã được thông xe, chính thức đưa vào khai thác. Tuy nhiên, chỉ sau ngày khánh thành một tuần, tuyến đường này đã có biểu hiện xuống cấp, lún và nứt. 

Ngay sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng và đơn vị thi công khẩn trương khắc phục hư hỏng đồng thời lùi thời gian thu phí đường bộ tuyến đường sau khi công việc sửa chữa hoàn thành.

P.Huyền