Cụ thể, văn bản nêu rõ: nhằm điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết đối với dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, VIDIFI đưa ra hai phương án điều chỉnh tăng mức thu phí sử dụng đường bộ trên Quốc lộ 5. Phương án 1: mức thu phí xin điều chỉnh tiệm cận với mức thu phí đề xuất trong phương án tài chính điều chỉnh dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2015 đến hết ngày 31/3/2016 áp dụng mức thu phí: từ 30.000-160.000 đ/lượt, tùy từng loại xe. Phía VIDIFI đánh giá phương án 1 có ưu điểm là mức phí không tăng đột ngột và ngang băng với mức phí một số tuyến Quốc lộ trong vùng nên có thể dư luận dễ chấp nhận. Tuy nhiên, năm 2016 mức thu phí lại được điều chỉnh tăng. Phương án 1 cũng có hạn chế là không thực hiện theo phương án tài chính của dự án đã được các Bộ, ngành thẩm định.

Phương án 2: kể từ ngày 1/4/2016 trở đi, mức thu phí Quốc lộ 5 áp dụng mức thu tối đa theo khung mức thu phí quy định tại Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, giá vé sẽ nâng lên thành 52.000đ-200.000đ/ lượt. Để phù hợp với phương án tài chính điều chỉnh, VIDIFI đề xuất điều chỉnh tăng mức phí sử dụng Quốc lộ 5 theo phương án 2.

Phạm Huyền