Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái" vay vốn Quỹ Phát triển Ả-rập Xê-út với mục tiêu kết nối phát triển liên vùng giữa các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang. 

Cụ thể, Dự án sẽ xây dựng khoảng 52,57 km đường giao thông liên huyện miền núi Lục Yên và Văn Yên kèm hệ thống thoát nước, các công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông. 

Dự án thực hiện trong 4 năm với tổng mức đầu tư 41,065 triệu USD. 

BTS