“Nhà ga hành khách hiện tại của sân bay Đà Nẵng do ACV đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2011, đảm bảo phục vụ 4 triệu lượt khách mỗi năm và từ 6-8 triệu lượt khách/năm từ 2015 trở đi. Vì vậy, với tốc độ tăng trưởng hành khách như hiện nay, nhà ga hành khách hiện tại chắc chắn sẽ quá tải trong một vài năm tới,” ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ACV cho hay.

“Do đó, việc xây dựng thêm một nhà ga hành khách tại Đà Nẵng là rất cần thiết và cấp bách, giúp hình thành 2 nhà ga, tách biệt quy trình khai thác quốc nội và quốc tế, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phục vụ trên 2,3 triệu khách vào năm 2022 và 4 triệu khách vào năm 2030 đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay,” vị Tổng Giám đốc ACV khẳng định.

Liên quan đến phương án đầu tư, phía ACV cũng đưa ra khái toán tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 3.200 tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng và thiết bị lên tới 2.390 tỷ đồng, phần vốn giải phóng mặt bằng 300 tỷ đồng.

Phạm Huyền