Trên cung đường dài khoảng 36km, sẽ lắp đặt 19 điểm camera giám sát, với tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Hệ thống camera giám sát này có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu thông đến 300km/giờ, cũng như ghi rõ bằng hình ảnh biển số xe vi phạm không chỉ vào ban ngày, ban đêm mà cả trong thời tiết xấu để giúp cơ quan Công an phạt nóng (tại chỗ) hoặc nguội (gửi giấy phạt về nơi cư trú của người vi phạm).

Bách Nhật