VNR phối hợp với Công ty cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam (Banknet) để cung cấp dịch vụ thanh toán trả sau qua hệ thống giao dịch (Internet Banking, quầy giao dịch, ATM...) tại 6 ngân hàng là Vietcombank, ACB, VPB, GPB, SHB và Tienphong Bank. Như vậy, sau khi đặt chỗ thành công trên hệ thống bán vé điện tử qua website www.dsvn.vn, chọn hình thức thanh toán trả sau, hành khách có thể thanh toán qua các hình thức trên.

Liên quan đến công tác bán vé tàu điện tử, lãnh đạo VNR cho biết thêm, khoảng hai tháng nữa sẽ xong vì hiện còn liên quan đến việc xác định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện tử, đăng ký với bên thuế để phát hành vé điện tử.

Phạm Huyền