Báo cáo tại Quốc hội về tình trạng bất cập của biển báo giao thông, Bộ Giao thông vận tải cho biết hết năm 2014 và quý I năm nay đã rà soát, điều chỉnh bỏ hoặc nâng tốc độ 473 các cụm khu vực có cắm biển báo hạn chế tốc độ và biển báo khu đông dân cư; đặc biệt đã kiểm tra và dỡ bỏ hết các biển báo tốc độ dưới 40km/h trên hệ thống quốc lộ; 614 biển thông tin tốc độ không phù hợp trên quốc lộ.

Mặc dù cho biết thống kê tại các khu vực có biển báo tốc độ trên 50km/h cao hơn các khu vực dưới 50km/h, nhưng Bộ Giao thông vận tải vẫn thống nhất việc lắp đặt các loại biển báo tốc độ cần được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm giao thông an toàn, nhưng đồng thời đảm bảo khả năng lưu thông thông suốt của các phương tiện.

V.H.