Theo đó, năm 2013-2014, ông Tâm và ông Vũ đã lập hồ sơ chi khống hơn 1.000 lít xăng với mục đích sử dụng trong công tác. Ngoài ra, qua thanh tra kiểm tra trong xây dựng, sửa chữa tại Cảng vụ trong thời điểm trên còn tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm về tài chính, như: quyết toán không đúng tiền sửa chữa cơ quan; trả lương thêm cho cán bộ với số tiền gần 50 triệu đồng...

Kết luận thanh tra nêu rõ, trong thời gian làm Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Cần Thơ, ông Tâm không theo dõi chặt chẽ, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến sai phạm. Do vậy ông Tâm và ông Vũ  phải có trách nhiệm nộp vào ngân sách số tiền sai phạm trên 70 triệu đồng do những sai phạm trên.

Theo lãnh đạo Sở GTVT TP Cần Thơ, sau khi khắc phục xong, Ban Giám đốc Sở GTVT sẽ tiếp tục xử lý về mặt hành chính theo thẩm quyền đối với cá nhân để xảy ra sai phạm theo quy định.

Đức Văn