Tổng cục cũng đề nghị, các Sở GTVT bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi việc khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các lái xe cố tình vi phạm và không được để phương tiện tham gia kinh doanh vận tải khi thiết bị GSHT bị hỏng, không hoạt động. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp ngắt thiết bị GSHT khi đang hoạt động kinh doanh vận tải.

Lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên xe khách.