Còn những khách có nhu cầu sử dụng, đơn vị sẽ không hoàn trả, mà tiếp tục để hành khách đi tiếp và không khấu trừ các tháng kế tiếp. Hiện mạng lưới xe buýt của Hà Nội phủ khắp 30 quận, huyện, thị xã và phục vụ đến 453/584 số xã, phường, thị trấn. 

Xe buýt cũng đang đảm nhận hơn 12% nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn thành phố.

P. Huyền