Theo đó, cho phép Sở GTVT tỉnh Hòa Bình được cải tạo, mở rộng 3 vị trí trên tuyến QL6 và QL12 để xây dựng trạm kiểm tra trọng tải xe và phục vụ việc hạ, san tải.

Cùng với đó, đề nghị Sở GTVT tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị có công trình ngầm, nổi đã được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép tại khu vực mở rộng, để có biện pháp xử lý bảo đảm an toàn các công trình này khi thi công; kiểm tra thực địa, có phương án mở rộng và tổ chức giao thông đảm bảo ATGT trong quá trình thi công và khai thác sử dụng.

Đặng Nhật