Phó Thủ tướng lưu ý, việc thực hiện phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quy mô và các yếu tố kỹ thuật của tuyến đường, đồng thời, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của dự án xây dựng đường nối sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân (Dự án). Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo BQL 85 và các nhà thầu có liên quan phối hợp với UBND huyện Đông Anh và các cơ quan chức năng của TP Hà Nội khẩn trương xác định mức độ ảnh hưởng trong quá trình thi công Dự án đến số hộ dân còn lại để tiến hành công tác đền bù theo quy định của pháp luật.

Đặng Nhật