Chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Ban QLDA 6, đơn vị tư vấn giám sát liên danh và các nhà thầu thi công chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Bộ GTVT.

Riêng công trình cầu Cốc Pài, Thứ trưởng yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 31/12/2015. Sau khi các cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại nhanh chóng, an toàn và tạo ra sự kết nối thông suốt trong vùng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của hai tuyến QL4 và QL4E, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH hai tỉnh vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc.

Đặng Nhật