Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đề xuất cơ quan có thẩm quyền bỏ ngay 6 quỹ, trong đó có Quỹ Bảo trì đường bộ.

Theo ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho biết, đây mới chỉ là đề xuất của đoàn giám sát. Trong trường hợp quỹ dừng hoạt động, chủ phương tiện vẫn phải nộp phí theo Luật Phí và lệ phí được Quốc hội ban hành năm 2015. 

Vị này cho biết thêm, việc đóng phí sử dụng đường bộ của người dân và doanh nghiệp vẫn thực hiện theo luật và tiếp diễn bình thường tại các trung tâm đăng kiểm. Phí sử dụng đường bộ sẽ được Cục Đăng kiểm tổng hợp nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định tại Luật Phí và lệ phí. Ngân sách sẽ cấp lại cho Bộ GTVT phục vụ cho hoạt động quản lý bảo trì đường bộ. 

Như vậy, đề nghị bãi bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ chỉ đơn thuần là việc điều chỉnh lại phương thức cấp nguồn kinh phí cho công tác bảo trì đường bộ để được thực hiện đúng theo Luật Ngân sách Nhà nước và không làm ảnh hưởng đến công tác thu phí sử dụng đường bộ.

Đặng Nhật