Ngày 8-4-2016 Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN41: 2016/BGTVT thay thế QCVN 41:2012/BGTVT và QCVN 83:2015/BGTVT). Quy chuẩn sẽ có hiệu lực kể từ ngày mai, 1-11-2016.

Về cơ bản, Quy chuẩn này kế thừa, bổ sung điều chỉnh trên cơ sở của các quy chuẩn trước và nội dung cơ bản không khác nhiều mà chỉ theo hướng rõ ràng hơn, chi tiết hơn, hạn chế tình trạng cắm quá nhiều biển cảnh báo, khắc phục các bất cập của quy chuẩn trước với thực tế áp dụng, khắc phục chỉnh sửa một số nội dung rõ ràng hơn để vừa thuận tiện trong thực thi, cưỡng chế vừa dễ tuân thủ, …

Quy chuẩn này quy định một số nội dung cơ bản sau:

1. Quy định kích thước biển theo theo từng loại đường (Đường ô tô thông thường, đường ô tô cao tốc, đường đôi, đường đô thị), không theo tốc độ thiết kế như trước mà theo hướng phù hợp với tốc độ khai thác thực tế; Kích thước, chữ viết biển báo được tăng lên phù hợp với tốc độ xe được phép lưu thông, sử dụng mẫu chữ thống nhất.

2. Rà soát, loại bỏ bớt các biển báo không thực sự cần thiết, khắc phục tình trạng nhiều biển báo, nhiều thông tin gây nhiễu thông tin cho người lái xe mà thông tin thực sự cần thiết thì lại không được thông báo.

3. Về khái niệm "ô tô con": phân biệt rõ các xe ôtô chở hàng hoặc xe bán tải, xe pick-up không quá 5 chỗ ngồi với khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg là xe con, còn từ 1.500 kg trở lên là xe tải.

4. Bổ sung một số biển ghép phù hợp với thực tế việc phân làn phương tiện; đặc biệt là biển ghép quy định làn đường dành riêng cho từng phương tiện, biển quy định làn đường dành riêng và tương ứng với tốc độ cho phép trên từng làn và có thể đặt trên giá long môn hoặc cột cần vươn.

Quy chuẩn mới bổ sung một số biển ghép phù hợp với thực tế việc phân làn phương tiện.

5. Quy định rõ ràng việc cấm rẽ trái và cấm quay đầu xe theo hướng nội dung cấm thống nhất với hình vẽ trên biển (hình biển thế nào thì cấm thế đó).

Quy chuẩn mới quy định rõ ràng việc cấm rẽ trái và cấm quay đầu xe.

6. Bổ sung biển số I.408a "Nơi đỗ xe một phần trên hè phố" để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe một phần trên hè phố rộng, phải đặt. Xe phải đỗ từ ½ thân xe trở lên trên hè phố.

7. Bổ sung biển số S.510 “Chú ý đường trơn có băng tuyết” để cảnh báo đường trơn, có tuyết trong những ngày trời có tuyết, phải đặt biển phụ số S.510 “Chú ý đường trơn có băng tuyết”. Biển hình chữ nhật nền đỏ, chữ và viền màu trắng.

8. Bổ sung tiêu phản quang dẫn hướng dạng mũi tên để dẫn hướng trong các đoạn đường cong, đặc biệt khu vực miền núi, trên nhánh rẽ các nút giao khác mức, ...

9. Điều chỉnh để sử dụng thống nhất biểu tượng phương tiện trên biển, đặc biệt là biển làn đường dành riêng cho một hoặc một số loại phương tiện theo nguyên tắc: biểu thị ô tô nói chung thì dùng biểu tượng hình chiếu đối diện, còn nếu  muốn thể hiện từng loại xe thì dùng biểu tượng là hình chiếu cạnh.

10. Biển báo chữ nhật, hình vuông  được sử dụng có viền trắng để tăng tính uy nghiêm, mỹ quan; kích thước các biển báo được điều chỉnh theo hướng tăng lên phù hợp với tốc độ khai thác cho phép; dễ quan sát, đảm bảo mỹ quan.

Việc ban hành QCVN 41:2016/BGTVT không gây xáo trộn lớn, tức thì vì theo Điều 89 của Quy chuẩn này:

- Các biển báo, vạch sơn chưa được thi công trước ngày Quy chuẩn có hiệu lực thì phải sửa đổi thiết kế để tuân thủ theo đúng quy định mới của quy chuẩn;

- Các biển báo, vạch sơn có ý nghĩa sai khác, không đúng với Quy chuẩn này phải được thay thế, điều chỉnh ngay.

- Các báo hiệu còn lại (có thể chưa hoàn toàn phù hợp về kích thước, biểu tượng, ký hiệu,... nhưng không gây hiểu nhầm sẽ được thay thế dần.

"Điều 89.  Nguyên tắc quản lý

89.1. Các tuyến đường bộ khi đưa vào khai thác phải bố trí, lắp đặt đầy đủ báo hiệu theo quy định của Quy chuẩn này;

89.2. Lộ trình thay thế, điều chỉnh đối với báo hiệu đường bộ:

89.2.1. Báo hiệu đường bộ thay thế, bổ sung mới phải tuân thủ theo quy định của Quy chuẩn này.

89.2.2. Biển báo có nội dung và ý nghĩa sai khác, không đúng với Quy chuẩn này phải được thay thế, điều chỉnh ngay.

89.2.3. Báo hiệu đường bộ không thuộc trường hợp khoản 89.2.2 có nội dung chưa hoàn toàn phù hợp với Quy chuẩn này nhưng không gây hiểu nhầm, hiểu sai khác so với quy định tại Quy chuẩn này và còn sử dụng tốt sẽ được thay thế dần, hoàn thành trước ngày 20/8/2019.

89.2.4. Báo hiệu đường bộ ngoài trường hợp quy định tại các khoản 89.2.2 và 89.2.3 mà có biểu tượng, ký hiệu, kích thước chưa hoàn toàn phù hợp với Quy chuẩn này nhưng không gây hiểu nhầm, hiểu sai khác so với quy định tại Quy chuẩn này sẽ được thay thế dần, hoàn thành trước ngày 20/8/2025.

89.3. Đối với dự án công trình đường bộ, nếu hệ thống báo hiệu đường bộ chưa thi công thì phải điều chỉnh theo Quy chuẩn này; Hệ thống báo hiệu đường bộ là hạng mục công trình phải hoàn thành trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng".
Việt Cường