Cụ thể, được ưu tiên làm thủ tục tại quầy dành cho khách hàng thường xuyên và các tiêu chuẩn dịch vụ khác theo hạng vé đã mua. Đồng thời, được ưu tiên tại khu vực soi chiếu an ninh: Khách được ưu tiên sử dụng lối đi riêng dành cho khách hạng thương gia, hoặc khách hàng thường xuyên; khách ra tàu bay trước cùng với các khách ưu tiên khác. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập trang web www.vietnamairlines.com hoặc liên hệ các phòng vé của VNA trên toàn quốc.

T. Huyền