Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân có thể sử dụng các dịch vụ để tiến hành nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thay vì việc phải trực tiếp đến các kho bạc, ngân hàng nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính. 

Người vi phạm chỉ cần truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), vào mục nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ , khai báo thông tin về số biên bản vi phạm hành chính, họ tên, điện thoại, địa chỉ, hành vi vi phạm... và chọn ngân hàng để nộp phạt. 

Từ đó có thể rút ngắn thời gian cũng như các thủ tục trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, người vi phạm có thể đăng ký địa chỉ để nhận lại các giấy tờ bị cơ quan Công an tạm giữ sau khi đã thực hiện hoàn thành xong quyết định xử phạt. 

Công an Hà Nội khẳng định, hoạt động này được kì vọng sẽ giúp giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời từng bước hoàn thiện Chính phủ điện tử, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. 

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, việc không phải đến cơ quan chức năng để nộp phạt sẽ giúp người dân hạn chế việc đi lại, tiếp xúc với người khác, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Hiệp Bình