Theo đó, Hà Nội sẽ điều chuyển 50 chuyến/ngày của tuyến Hà Nội-Ninh Bình có hành trình trên Quốc lộ 1A vào thành phố Hà Nội từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Giáp Bát. Thành phố cũng chuyển  3 chuyến/ngày của tuyến bến xe Mỹ Đình-bến xe Nho Quan (chuyển từ bến xe Mỹ Đình về bên xe Yên Nghĩa) đi theo hướng đường Hồ Chí Minh từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Yên Nghĩa; điều chuyển 1 chuyến/ngày của tuyến bến xe Nước Ngầm-bến xe Kim Sơn từ bến xe Nước Ngầm về bến xe Giáp Bát. 

Thời gian thực hiện điều chuyển được phía Hà Nội thực hiện bắt đầu từ ngày 20-7 tới đây. 

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong đó nhấn mạnh việc điều chuyển luồng tuyến là theo đúng quy hoạch, không vì bất cứ một nhóm lợi ích nào và sẽ tiếp tục cơ cấu lại các tuyến theo nguyên tắc mỗi tỉnh về một bến xe. 

Phạm Huyền