Theo đó, đối với trường hợp chủ phương tiện làm mất thẻ kiểm soát đường cao tốc; không xuất trình được thẻ kiểm soát tại các đầu ra; thiết bị thu phí phát hiện thông tin thẻ đầu ra không trùng khớp với đầu vào (loại xe, biển số xe, thời gian qua trạm) sẽ bị lập biên bản, yêu cầu chủ phương tiện bồi thường chi phí quản lý, in ấn, phát hành vé/thẻ đồng thời, tính 2 lần mức giá dịch vụ theo mức ứng với lộ trình dài nhất trong biểu giá.

Đặng Nhật