Cụ thể, các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các công việc liên quan để phê duyệt đề án trước 10/8, tiến hành triển khai thực hiện trong tháng 8; chậm nhất ngày 1/10 sẽ khánh thành lắp đặt hệ thống camera và tiến hành xử phạt qua camera giám sát trên các đoạn, tuyến thực hiện thí điểm. 

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông xây dựng phương án xử lý vi phạm bằng hình ảnh trên các đoạn, tuyến thực hiện thí điểm theo hướng công khai, minh bạch để người dân biết, giám sát và đồng thuận, đồng thời phối hợp với các trạm thu phí BOT để xử phạt xe quá tải bằng phương án cân động. Thứ trưởng cho biết thêm, để việc giám sát chặt chẽ, cứ khoảng 1,5 đến 2km, sẽ có một camera được lắp đặt.

Đặng Nhật