Trước đó, từ ngày 25-9-2016 đến hết 30-9-2016, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam dành khoảng 20% tổng số phương án bán vé các tàu Thống Nhất để bán cho các tập thể như các trường đại học, công nhân các khu công nghiệp, sau đó sẽ đưa tất cả các chỗ còn lại lên Hệ thống bán vé điện tử để phục vụ hành khách.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết thêm, lịch chạy tàu Tết Đinh Dậu được tính từ ngày 17-1-2017 đến 12-2-2017. Trong đó, thời gian cao điểm được quy định như sau: Tàu Thống Nhất số chẵn xuất phát Sài Gòn từ 0h ngày 17-1-2017 đến hết 24 giờ ngày 25-1-2017 (tức từ 0h ngày 20 tháng Chạp đến hết 24h ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân).

Tàu Thống Nhất số lẻ xuất phát Hà Nội từ 0h ngày 31-1-2017 đến hết 24h ngày 12-2-2017 (tức từ 0h ngày 4 tháng Giêng đến hết 24h ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Đặng Nhật