Theo quyết định, chiều dài tuyến là 175km (điểm đầu: thượng lưu đập thủy điện Sơn La; điểm cuối: cảng Nậm Nhùn (hạ lưu đập thủy điện Lai Châu); thời gian bắt đầu khai thác tuyến: từ ngày 1-1-2016. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo trì; quản lý nhà nước tại các cảng, bến thủy nội địa; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các nội dung liên quan khác trong lĩnh vực đường thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia hồ thủy điện Sơn La theo quy định của pháp luật đảm bảo thông suốt, liên tục an toàn và hiệu quả.

Phạm Huyền