Theo Bộ GTVT, trong lần trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định lần gần đây nhất (lần thứ 12), Bộ GTVT đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về rà soát dự thảo nghị định.

Bộ GTVT đã phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để rà soát và hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. Tháng 11, Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu, trong đó Bộ GTVT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ban hành nghị định để tổ chức triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện nay, bản dự thảo nghị định hoàn thiện cũng đã được Bộ trưởng Bộ GTVT ký tắt và gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ".


P. Huyền