Thực hiện việc “tăng cường giám sát và công khai minh bạch doanh thu thu phí đối với các dự án đường bộ có thu phí do Bộ giao thông vận tải quản lý”; xuất phát từ những thông tin phản ánh về việc có những biểu hiện gian lận của các nhân viên thu phí tại Trạm thu phí số 1 - Quốc lộ 5 cùng với việc Tổng cục đường bộ Việt Nam triển khai việc giám sát 24/24 giờ tại các trạm thu phí trên các tuyến Quốc lộ.

Trạm thu phí số 1 - Quốc lộ 5.

Ngày 15-8-2016, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã chính thức triển khai việc giám sát chống thất thu phí tại Trạm thu phí số 1 - Quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Lê Thiện, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng do Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) quản lý và khai thác liên tục 24/24 giờ cho đến hết ngày 24-8-2016.

Văn Thịnh