Theo đó, mức thu như sau: Đối với xe dưới 12 ghế ngồi: 20.000đ/vé lượt. Xe từ 12 ghế ngồi đến dưới 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn: 30.000đ/vé lượt. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 44.000 đ/vé lượt. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit: 80.000đ/vé lượt. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit: 160.000 đ/vé lượt.

Mức thu phí trên áp dụng đến hết ngày 31/12/2015. Kể từ ngày 01/01/2016, biểu mức thu phí tại Trạm Km1661+600 sẽ tăng lên 15.000đ, 20.000 đ, 31.000 đ, 60.000 đ, 80.000 đ cho từng loại xe và tải trọng đã nêu trên.

Hoàng Châu