Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư; quyết định phương án phân kỳ đầu tư, bảo đảm đáp ứng nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư theo phương án tài chính của các dự án.

Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa (Nghi Sơn) dài 106km, quy hoạch 6 làn xe, nền đường 32,25m, dự kiến sẽ khởi công vào nửa đầu năm 2015; dự án Thanh Hóa - Bãi Vọt dài 98,2km, quy hoạch 4-6 làn xe, phấn đấu năm 2016 khởi công và hoàn thành vào năm 2020.

Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51km, quy hoạch 6 làn xe, dự kiến khởi công trong tháng 1 này; dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 24,5km, quy hoạch 6 làn xe, dự kiến sẽ khởi công vào nửa đầu năm 2015.

Nam Phương