Hiện Ban quản lý dự án 2 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, xử lý dứt điểm các điểm còn vướng mặt bằng; xem xét việc ban hành cơ chế đặc thù để rút ngắn trình tự, thủ tục (thời gian thẩm định, phê duyệt...) đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. 

Đồng thời Ban quản lý dự án 2 yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu thi công phải tăng cường thêm máy móc, thiết bị và nhân lực đẩy nhanh công tác thi công, đưa vào khai thác toàn tuyến trước 31-12-2016.

Đặng Nhật