Ngày 14/7, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện mô hình thì điểm “Nhà hàng an toàn giao thông – Lái xe văn minh, trách nhiệm” giai đoạn 2015- 2018 và phát động thực hiện giai đoạn 1 tại TP Đà Nẵng.

Quan cảnh lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện mô hình thì điểm “Nhà hàng an toàn giao thông – Lái xe văn minh, trách nhiệm” giai đoạn 2015- 2018 và phát động thực hiện giai đoạn 1 tại TP Đà Nẵng.

Chương trình được xây dựng với mục tiêu nâng cao nhận thức của người điều khiển phương tiện giao thông về tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn, và giúp hình thành thói quen “đã uống rượu, bia – không lái xe”.

Tính độc đáo của chương trình là có sự tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, điểm kinh doanh đồ uống có cồn, doanh nghiệp vận tải trong việc phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm giao thông về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Giai đoạn 1 của chương trình sẽ được thực hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2018, giai đoạn tiếp theo sẽ được tiếp tục triển khai tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Hoài Thu