Trong văn bản báo cáo Bộ GTVT về phòng, chống, ngăn chặn việc giả mạo trang thông tin điện tử gplx.gov.vn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ cuối tháng 11 đến nay, trên mạng tiếp tục xuất hiện trang web có giao diện tương tự với trang thông tin điện tử GPLX do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý (trang giả mạo có địa chỉ http://tracuugplx.edu.vn). 

"Trang web giả mạo tồn tại tinh vi, có giao diện gây nhầm lẫn đối với người dân khi tra cứu thông tin dữ liệu và ảnh hưởng uy tín cơ quan quản lý", Tổng cục Đường bộ khẳng định và kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về sự tồn tại của các trang website bất hợp pháp; hướng dẫn cách khắc phục và có biện pháp để dừng hoạt động các trang web giả mạo.

"Trước đó, cũng trong báo cáo Bộ GTVT về nội dung này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian qua, trên mạng xuất hiện một số trang web có giao diện tương tự với trang thông tin điện tử GPLX do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, cụ thể như: http://gplxgov.com.vn, http://hosogplxgov.com/Default.aspx, http://tracuugplxgov.edu.vn/Default.aspx,http://tracuugplxgov.com,http://www.tracuugplx.vn/, http://tracuugiaypheplaixe.net/. Tổng cục Đường bộ cũng đã kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về sự tồn tại của các trang web bất hợp pháp nêu trên.

P.Huyền