Để đảm bảo tiến độ trên, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ; lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo thẩm quyền. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai dự án dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và tuổi thọ công trình.

Trong đó, cần lưu ý tăng cường giải pháp đảm bảo ATGT, an toàn lao động cho người và phương tiện lưu thông trong khu vực thi công. Bộ GTVT cũng giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu, phê duyệt kế hoạch sửa chữa mặt cầu Thăng Long bằng nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ theo đúng quy định pháp luật.

Phạm Huyền