Để chuẩn bị ra mắt sàn giao dich vận tải hàng hóa (GDVTHH), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công thương) để trao đổi, thống nhất các nội dung, phục vụ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quản lý như: Xây dựng các website điện tử cho chủ hàng, lái xe; công tác tổ chức đấu thầu khối lượng hàng lớn trên mạng cho chủ hàng, lái xe, đơn vị có nhu cầu vận chuyển; các dịch vụ cung ứng cho chủ hàng, lái xe; mô hình sàn giao dịch trực tuyến hay ảo...

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa đề nghị Bộ GTVT có văn bản gửi các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Công thương đề nghị tham gia phối hợp xây dựng các quy chế hoạt động của sàn giao dịch vận tải và nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả sàn GDVTHH.

Đặng Nhật