Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy cho người dân trên địa bàn, đơn vị đã lồng ghép công tác tuyên truyền vào quá trình tuần tra kiểm soát như: phát tờ rơi, panô, áp phích… và cả việc tuyên truyền miệng trực tiếp tại các tàu, thuyền khi người dân có những thắc mắc cần giải đáp.

Qua đó, cũng phát hiện lập biên bản đình chỉ hoạt động 1 cầu phao, 3 bến bãi hết hạn kiểm định, 3 bến bãi khai thác cát sạn; phối hợp chính quyền xã Hải Tân, huyện Hải Lăng kiểm tra bến đò Eo và lập biên bản đình chỉ hoạt động của bến đò này do không đảm bảo an toàn.

Thành Nam