Theo đó, để tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2/9/2015, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Sở GTVT Hà Nội và các Sở GTVT khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai kịp thời, thường xuyên kiểm tra công tác phục vụ vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2/9/2015.

Đặng Nhật