Theo ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, để đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ khi tham gia giao thông và trên cơ sở các đặc tính kỹ thuật của loại hình phương tiện xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đề nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính xem xét và thống nhất quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ ngang bằng với mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.

Theo đó, mức phí cụ thể sẽ là 180.000 đồng/tháng, 540.000đ/3 tháng, 2160.000đ/năm và 5.070.000đ/30 tháng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2015.

Đặng Nhật