Bộ GTVT cũng đang chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu để tích hợp hệ thống công nghệ thông tin trên các tuyến quốc lộ.

Bộ GTVT đã đưa vào Nghị định 46, Luật Giao thông đường bộ một số nội dung để xử phạt nguội, hình thành cơ sở dữ liệu để giám sát hoạt động trên tất cả các tuyến đường và xử lý nghiêm thông qua hệ thống camera giám sát.

"Khi Nghị định 46 và Luật Giao thông đường bộ được ban hành, hoạt động vận tải, nhất là “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng trá hình sẽ được quản lý và xử lý nghiêm minh qua hệ thống công nghệ. Bộ GTVT sẽ chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành để quản lý lái xe, hoạt động vận tải",

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết. Ngoài ra, Bộ GTVT cũng sẽ tăng cường kiểm tra việc học lý thuyết và thực hành thông qua dấu vân tay để giám sát thời gian học của học viên. Đặc biệt, các phòng thi đều sẽ có hệ thống camera giám sát.

PV