Chiều 28/5, Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành rà soát tổng thể các dự án BOT đã hoàn thành, đang triển khai và dự kiến triển khai trong thời gian tới; đánh giá tình hình thực hiện đối với từng trạm thu phí đang triển khai (về mức thu phí, khoảng cách giữa các trạm, kể các trạm không trên cùng tuyến đường); những bất cập, vướng mắc nảy sinh và đề xuất hướng giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/7/2015.

Riêng đối với các dự án BOT dự kiến triển khai thì việc bố trí trạm thu phí phải đảm bảo khoảng cách giữa các trạm theo quy định.

Đồng thời, Bộ Giao thông và Bộ Tài chính phải đánh giá tình hình thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (nộp Quỹ Bảo trì đường bộ) với việc thu phí qua trạm BOT, làm cơ sở hoàn thiện đồng bộ chính sách thu phí đường bộ.

Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải cho biết hiện nay, trên các tuyến quốc lộ có 96 trạm thu phí đang thu phí và sẽ thu phí khi các dự án BOT hoàn thành và đưa vào sử dụng (đã ký hợp đồng BOT), gồm: 45 trạm thu phí đang thu phí hoàn vốn cho các dự án BOT; 51 trạm thu phí chưa thu, đã thống nhất ký hợp đồng BOT và sẽ thu phí cho các dự án BOT sau khi hoàn thành (khoảng từ nay đến năm 2018).

“Việc thành lập các trạm thu phí để thu phí đối với các dự án BOT nêu trên đã tuân thủ đúng quy định của Bộ Tài chính, có sự đồng thuận của địa phương liên quan”, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng khẳng định.

Thanh Huyền