Công an lập biên bản 41.566 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn 9.211 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 31.501 trường hợp với số tiền 53,143 tỷ đồng, tạm giữ 15.976 phương tiện và tước GPLX có thời hạn 4.729 trường hợp. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh còn chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. 

P.Công-T.Lực