Tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Minh – Chánh VP Quỹ BTĐB Trung ương báo cáo, tổng thu về Kho bạc Nhà nước của Quỹ BTĐB năm 2014 đạt 8.060 tỉ đồng, trong đó có 2 khoản lớn là thực thu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam 4.928,4 tỉ đồng và ngân sách cấp 2.448 tỉ đồng. Tiền này được phân chia về Quỹ Trung ương 65% là 6.020 tỉ đồng, 2.040,3 tỉ đồng còn lại được phân về các Quỹ đường bộ địa phương. Báo cáo về các khoản chi cho bảo trì sửa chữa hệ thống quốc lộ từ nguồn Quỹ BTĐB cấp năm 2014 là 4.350 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Huyện – Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, công tác QLBT cơ bản đáp ứng yêu cầu vận tải trên hệ thống quốc lộ dài 19.459km. Có 732 tỉ đồng đã được 4 Cục Quản lý đường bộ và 50 Sở GTVT sử dụng để thực hiện bảo dưỡng thường xuyên 17.641km quốc lộ, trong đó có gần 5.000m cầu và nhiều công trình đặc biệt lớn, như hầm Hải Vân, các cầu Bãi Cháy, Kiền, Cần Thơ, Mỹ Thuận. Với 3.773,2 tỉ đồng đã thực hiện sửa chữa định kỳ gần 3.000km đường, 368 cầu, làm mới 262km rãnh dọc, 149 cống ngang, 20,4km hộ lan, gia cố hơn 100 điểm sụt trượt...

Đặng Nhật