Hiện Bộ GTVT đã triển khai 3 trạm thu phí mẫu tại tỉnh Quảng Bình, Nghệ An và Đắk Nông. Trong giai đoạn đầu, các trạm thu phí vẫn áp dụng song song một nửa số làn thu phí không dừng và một nửa là một dừng để phục vụ đa dạng nhu cầu chủ phương tiện.

Bộ GTVT phấn đấu triển khai đồng bộ hệ thống thu phí không dừng trên toàn quốc trước năm 2020; sau năm 2020 sẽ thu phí tự động hoàn toàn tại tất cả các trạm, không còn làn thu phí một dừng như hiện nay.

Đặng Nhật