Báo cáo chỉ ra rằng, kết quả xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị tại các địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, vẫn còn nhiều đơn vị vận tải có số lần vi phạm quá tốc độ và số lượng phương tiện không truyền dữ liệu lớn nhưng chưa được xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Có 2/9 Sở GTVT như Cần Thơ, Cà Mau, mới chỉ thực hiện việc thông báo, nhắc nhở vi phạm tới các đơn vị vận tải; chưa xử lý theo quy định. 

Cũng trong văn bản này, Tổng cục đề nghị Bộ GTVT có văn bản phê bình Sở GTVT Cần Thơ, Cà Mau do không thực hiện xử lý vi phạm đối với các đơn vị vận tải trên địa bàn, thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Đặng Nhật