Theo đó, mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 sẽ gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 6.411 km.

Trong đó, quy hoạch tập trung xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, ưu tiên các tuyến đường cao tốc nối các thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các tuyến ra các cảng biển lớn; tạo khả năng liên kết cao với các phương thức vận tải hiện đại khác và hội nhập khu vực, quốc tế.

Quy hoạch xác lập mạng đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 6.411 km, gồm 2 tuyến Bắc - Nam dài 3.083km; khu vực phía Bắc (14 tuyến dài 1.368 km); khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 3 tuyến dài 264km; khu vực phía Nam gồm 7 tuyến dài 983km; 5 tuyến đường vành đai cao tốc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dài 713km.

Hải Châu