Ông Nhật cho biết, Thông tư 41/2015 và sau đó là Thông tư 21/2017 của Bộ GTVT gồm những quy định điều chỉnh người lao động trong lĩnh vực hàng không, vì thực chất đây là lĩnh vực đặc biệt. 

Thứ trưởng Nguyễn Nhật khẳng định, an toàn, an ninh hàng không tuân thủ các Hiệp định, Nghị định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO một cách rất khắt khe. Bên cạnh đó, việc đào tạo các nhân viên trong hàng không, đặc biệt là phi công hoặc các thành viên của tổ lái rất mất thời gian và qua nhiều quy trình. Vì thế, 2 Thông tư ra đời nhằm điều chỉnh các vấn đề này.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn lại Điều 70 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chế độ lao động đặc thù với các nhân viên hàng không. Căn cứ vào đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Xây dựng Thông tư 41, và nay được thay thế bằng Thông tư 21. Việc này nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, sử dụng các nhân viên phục vụ trong ngành hàng không, đồng thời tạo điều kiện sử dụng nguồn nhân lực để không tạo nên biến động lớn trong các công ty hàng không. 

Theo Thông tư, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, nhân viên hàng không trình độ cao khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người sử dụng lao động 120 ngày, vì tuyển dụng, đào tạo, thay thế một phi công là cả một quá trình.

Còn Điều 37 của Luật Lao động quy định người lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước ít nhất 45 ngày. Điều này chỉ quy định mức độ giới hạn tối thiểu chứ không quy định mức độ tối đa. 

Nhưng khoản 2 Điều 3 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam đã ghi rõ: Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định của luật khác về cùng một nội dung liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng thì áp dụng quy định của Luật này.

Phạm Huyền