Tai đây, Thứ trưởng yêu cầu: Tổng thầu EPC, nhà thầu phụ và đơn vị liên quan trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch sắp tới phải cắt cử người chốt trực, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phân luồng giao thông khi cần thiết. Các hạng mục còn dang dở từ nay đến thời gian nghỉ Tết phải được thi công dứt điểm; Tập trung lao lắp dầm tối đa để giải phóng bãi đúc dầm lấy mặt bằng đúc sau Tết.

Dự kiến ngày mùng 4 Tết Âm lịch sẽ ra quân trên công trường và phát động thi đua. Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng thầu EPC Trung Quốc giải ngân ngay cho các đơn vị thầu phụ trước ngày 20 Tết Âm lịch. Tính đến nay khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 68% giá trị. Cụ thể, hoàn thành 100% các trụ khu gian. Đối với các nhà ga (trừ ga Cát Linh), đã hoàn thành 100% trụ, 109/112 xà mũ, 88/101 đốt sàn tầng 1.

Đặng Nhật