Theo đó sẽ giảm 100% mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện qua Trạm, bao gồm: Xe buýt tuyến cố định thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh; phương tiện không kinh doanh dưới 12 chỗ ngồi của người dân có hộ khẩu thường trú và xe công vụ của cơ quan nhà nước có trụ sở chính tại phường nằm gần Trạm là Đại Yên (TP Hạ Long) và Minh Thành (TX Quảng Yên).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương liên quan phối hợp chủ đầu tư dự án là Công ty CP BOT Đại Dương tiến hành lập danh sách phương tiện thuộc diện nêu trên để thực hiện giảm giá. Hàng quý, danh sách này sẽ được cập nhật lại và chuyển cho chủ đầu tư dự án vào ngày 20 của tháng cuối quý.

Từ ngày 1–11, nhiều phương tiện được miễn phí qua Trạm Đại Yên

Hồ sơ để được giảm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, hộ khẩu của người dân có phương tiện thuộc đối tượng giảm (phô tô, công chứng tại UBND phường sở tại và bản gốc để đối chiếu).

Phương tiện thuộc đối tượng được giảm giá được lưu ý phải chính chủ, họ tên trên giấy đăng ký phương tiện và sổ hộ khẩu phải trùng khớp. Đối với các xe thuộc cơ quan nhà nước có trụ sở tại khu vực được giảm phải cung cấp đăng ký phương tiện, có văn bản xác nhận của cơ quan chủ sở hữu và chính quyền địa phương.

Các phương tiện được giảm sẽ được cấp thẻ qua Trạm thu giá Đại Yên, có giá trị 3 tháng  sau đó sẽ được cấp đổi. Đối với các trường hợp bị mất thẻ, chỉ được cấp lại vào đợt cấp đổi của quý sau. Đáng chú ý, trường hợp tẩy xóa và cho các phương tiện khác sử dụng thẻ, khi bị phát hiện sẽ thu hồi và không được cấp thẻ trở lại.

V.Huy